top of page

מחירון מסגור והדבקות

השרות ניתן ללקוחות שמדפיסים בסטודיו  

מחירון מסגור אלומיניום | דמוי עץ 

מחירון מסגור

••• המחירים הינם בשקלים כולל מע"מ

••• ט.ל.ח  |  מחירון ההדבקות וההצמדות עשוי להתעדכן מעת לעת.

••• תוספת מחיר לזכוכית מט במקום זכוכית מבריקה - 20% יותר מהמחיר המופיע במחירון.

מחירון הדבקות

מחירון הדבקות 

••• המחירים הינם בשקלים כולל מע"מ

••• בגדלים המסומנים בשתי כוכביות (**) - אין הרחקה.

••• ט.ל.ח  |  מחירון ההדבקות וההצמדות עשוי להתעדכן מעת לעת. 

מחירון הדבקות לא זמין באופן זמני

bottom of page