top of page

גלריית עבודות מיחזור נייר | אמנים שעשו עם זה משהו...

בגלרייה זו תוכלו לראות דוגמאות לעבודות של ציירים, מאיירים ואמנים אשר אספו מסטודיו ארטסקאן נייר ממוחזר מפרוייקט המיחזור של ארטסקאן, 
והמשיכו את עבודותיהם באינטרפטציה שלהם... בגלרייה זו מתווספות תמונות מדי תקופה. כדאי לחזור ולבקר ולבדוק מה התחדש...

גם אתם הייתם רוצים להופיע אצלינו בגלרייה?

קבעו פגישה אצלנו בסטודיו או צרו קשר על מנת לאסוף נייר ממוחזר

bottom of page