top of page

מילון מונחים מקצועיים

אייריס

הגהת צבע | Contract Proofing
תדפיס אייריס הוא הדפסת סימולציה אחרונה לפני הדפסת המוצר הסופי בדפוס.
מטרתה להעריך את הצבעוניות הסופית של העבודה הגרפית וכיצד תראה העבודה המודפסת בתום תהליך ההדפסה.

תיתכן סטייה של עד 10% וזאת בהתאם לסוג הנייר עליו מודפסת העבודה.
בכדי להפיק תדפיס אייריס נעשה שימוש בתוכנה ייחודית ובמדפסת איכותית בכדי לקבל סימולציה מדויקת ככל הניתן לדפוס. 

פורמטים בעולם הדפוס

A5 - 148x210 mm

A4 - 210x297 mm

A3 - 297x420 mm

A2 - 420x594 mm

A1 - 594x841 mm

A0 - 841x1189 mm

דפוס אופסט

דפוס אופסט הינה שיטת דפוס המבוססת על הדחייה ההדדית בין שמן למים. שיטה זו האלמנטים המצולמים מוקרנים על גבי לוחות אלומיניום – פלטות. 
ההדפסה על גבי החומר המודפס נעשית על ידי דחיקת צבע באמצעות שמן ומים. במקומות בהם מופיעים אלמנטים על הלוח ייתפס הצבע ויצבע את הנייר, ובמקומות בהם הלוח ריק מאלמנטים יידחה הצבע על ידי המים והנייר יישאר לא צבוע.
שיטה זו יעילה ומשתלמת בהדפסת כמויות גדולות.

צבעי פנטון

פנטון הוא שם מותג של מערכת התאמת צבעים בינלאומית, לצורך סטנדרטיזציה של צבעים.
מטרת המערכת היא לאפשר התאמה בין צבעים בהדפסות שונות בכל ענף בתעשייה ברמה בינלאומית. לכל צבע מספר קטלוגי, וישנם קטלוגיםהמציגים לצד צבע פנטון גם את הרכבו ב- CMYK .

CMYK

ראשי תיבות של הצבעים
Cyan - סיאן
Magenta - מג'נטה
Yellow - צהוב

Black - שחור


תהליך הדפוס מבוסס על ארבעה צבעי יסוד:מגנטה המודפס בהדפסת פרוצס, כלומר בצבע מלא

דפוס דיגיטלי

הדפסה דיגיטאלית, היינו במדפסות צבע באיכות גבוהה מאוד. 

יתרונות השיטה: אין צורך בהפרדות צבע ולוחות אלומיניום. ההדפסה נעשית ישירות מקובץ גרפי, יכולת ביצוע בלוחות זמנים קצרים מאוד באופן יחסי לדפוס אופסט.
כדאיות כלכלית בכמות קטנות בלבד.

עולם הדפוס
עולם הצילום
עולם הסריקות
עולם הגימורים
bottom of page